Om Onsdagsklubben


Onsdagsklubbener en en politisk uafhængig klub for pensionister oprettet i 1968 af oplysningsforbundene AOF, FOF og LOF samt Sorø Pensionistforening.


Dens formål er at arrangere sammenkomster, film, undervisning, rejser, gymnastik og forskellige former for klubarbejde.


Alle tilbuddene i dette program kan benyttes af pensionister, der er fyldt 60 år og efterlønsmodtagere alle med bopæl i Sorø kommune.


Køb af medlemskort samt tilmelding og betaling for aktiviteter sker på kontoret før første kursusdag - se under "Medlemskort og tilkøb af aktiviteter".


Tilmelding og betaling - kontant eller via MobilePay 91 742 - venligst før kursusstart.


Kontortid kl. 13 - 14 fra 07. august 2024 til 19. marts 2025. Ingen kontortid på biografdage.


Onsdagsklubben modtager ingen offentlige tilskud.


Onsdagsklubben modtager tilskud fra Emilie og Peter Lunds fond.


Vores papirprogram ligger bl.a. på Sorø bibliotek.