Om Onsdagsklubben


Onsdagsklubben er en uafhængig klub for pensionister og efterlønsmodtagere i  Sorø oprettet i 1968.

 

Klubbens formål er at arrangere underholdning, undervisning, oplysning, film, seniordans og kreative fag under hyggelige og trygge sociale former.

Alle tilbud i dette program kan benyttes af pensionister og efterlønsmodtagere over 60 år med bopæl i Sorø kommune.Tilmelding


Tilmelding til alle hold, køb af medlemskort samt betaling for deltagelse i aktiviteterne sker på kontoret før første kursusdag. Se i øvrigt under betalingsoversigt.


Betaling kan ske kontant eller via mobile pay 91742.


Kontortid onsdage kl. 13 – 14 fra 03. august 2022 til 22. marts 2023.  


Vi er ikke på kontoret på biografdagene den første onsdag i måneden.


Alle arrangementer foregår på Kaarsbergcentret.


Vagterne på Kaarsbergcentret har tlf. 5783 4631.


Onsdagsklubben modtager med tak tilskud fra forskellige fonde.