Onsdagsklubben er en uafhængig klub for pensionister i  Sorø  oprettet i 1968.

 

Dens formål er at arrangere sammenkomster, film, undervisning,

gymnastik og forskellige former for klubarbejde.

Alle tilbud i dette program kan benyttes af pensionister og efterlønsmodtagere over 60 år med bopæl i Sorø kommune.


Tilmelding til alle hold, køb af medlemskort samt betaling for deltagelse i aktiviteter sker på kontoret før første kursusdag. (Se betalingsoversigt på bagsiden)


Tilmelding og betaling før kursusstart.


Kun kontant betaling og Mobile Pay


Kontortid onsdage kl. 13 – 14 fra 5. August 2020 til 24. marts 2021  Ikke kontortid på biografdage.


Vagterne på Kaarsbergcentret: Tlf. 57834631