Medlemskort og aktivitetsgebyr


Medlemskort til hele sæsonen kan købes for 250 kr. Medlemskortet giver adgang

til onsdagsarrangementerne - se under disse.

Kortet giver også adgang til filmforestillingerne i biografen Victoria mod en tillægsbillet 50 kr. pr. film - se under film i Victoria.

Medlemskortet er tillige en forudsætning for at kunne deltage i Onsdagsklubbens øvrige aktiviteter såsom seniorsprogskole, seniordans, hobbyhold, gymnastik og fredagsmøder ved Evald - se under disse. 

For deltagelse i nævnte aktiviteter skal du betale et gebyr, se nedenfor under aktivitetsgebyr.  Aktivitetsgebyr. Ønsker du - udover onsdagsarrangementerne - at deltage i en af Onsdagsklubbens mange aktiviteter såsom seniorsprogskole, seniordans, hobbyhold, gymnastik og fredagsmøder med Evald, skal du betale et aktivitetsgebyr, som er anført under hver enkelt aktivitet.

For hold med 2 timer pr. uge opkræves 200 kr. ved sæsonstart og 200 kr. efter nytår.

For hold med 1 time pr. uge opkræves hele beløbet - 200 kr. - ved sæsonstart.