Medlemskort og aktivitetsgebyr


Medlemskort til hele sæsonen kan købes for 300 kr. Medlemskortet giver adgang

til onsdagsarrangementerne - se under disse.

Kortet giver også adgang til filmforestillingerne i biografen Victoria mod en tillægsbillet 50 kr pr. film - se under film i Victoria.

Medlemskortet er tillige en forudsætning for at kunne deltage i Onsdagsklubbens øvrige aktiviteter såsom seniorsprogskole, seniordans, hold med kreative fag og fredagsmøder med Niels Henriksen - se under disse. 

For deltagelse i nævnte aktiviteter skal du betale et gebyr, se nedenfor under aktivitets-gebyr.  Aktivitetsgebyr. Ønsker du - udover onsdagsarrangementerne - at deltage i en af Onsdagsklubbens mange aktiviteter såsom seniorsprogskole, seniordans, kreative hold og fredagsmøderne med Niels Henriksen, skal du betale et aktivitetsgebyr, som er anført under hver enkelt aktivitet.

For hold med 2 timer pr. uge opkræves 250 kr ved sæsonstart og 250 kr efter nytår.

For hold med 1 time pr. uge opkræves hele beløbet - 250 kr - ved sæsonstart.