Fredagsmøder med Niels Henriksen


Du skal forlods løse medlemskort til 300 kr. for hele sæsonen.


Hold 20: Fredagsmøder med Niels Henriksen efterår 2022 kl. 14 - 16

               i Kaarsbergsalen

               23.09.,  07.10.,  21.10.,  04.11.,  18.11.,

               Foredragsholder: Niels Henriksen, tlf. 4063 2867.

               Pris: 250 kr for hele sæsonen betales ved start.

         

23. sept. Introduktion af mødeleder Niels Henriksen.

               Gennemgang af sæsonens program.


07. okt.   Soranske poeter: Carsten Hauch.


21. okt.   Soranske poeter: Christian Wilster.


04. nov.   Soransk kvindeoprør ved Carsten Hauchs ægtefælle, Renne Hauch.


18. nov.   Soranske poeter: B.S. Ingemann

               


.