Onsdagsklubben i Sorø

Program 2019 - 2020

       Michael Winkler

Søren Ervig

Lars Grand

   Karsten Holm

              Per Larsen

Birgitte Hansen